telbiur

INTERNET AKTYWACJA 1,23 ZŁ , WI-FI W MIESZKANIU GRATIS, 3 MIESIĄCE BEZ ABONAMENTU

Jest decyzja UOKiK w sprawie bloków ZGK na ul. Łomżyńskiej.Dodano: 2012-12-07, 02:35

W dniu 25.09.2012 Prezes UOKiK wydał decyzję RBG-23/2012 w której jednoznacznie określił niezasotosowania się Gminy Miasto Szczytno -ZGK do zasad udostępniania posesji do celów telekomunikacyjnych a co za tym idzie stwierdził iż Gmina  naruszyła przepisy Prawa Telekomunikacyjnego. Gmina Szczytno została ukarana karą 9.632 zł . Szczegóły poniżej. Cała treść decyzji dostępna na stronach UOKiK pod adresem.http://uokik.gov.pl/decyzje_prezesa_uokik3.php
DECYZJA NR RBG - 23/2012
I. Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pózn. zm.) oraz stosownie do art. 33 ust. 6 tej
ustawy, po przeprowadzeniu postepowania antymonopolowego, wszczetego z urzedu
przeciwko Gminie Miasta Szczytno- Zakładowi Gospodarki Komunalnej
- w imieniu Prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów –
uznaje sie za ograniczajaca konkurencje i naruszajaca zakaz, o którym mowa w art. 9 ust. 1
i ust. 2 pkt 5 w/w ustawy, stosowana przez Gmine Miasta Szczytno - Zakład Gospodarki
Komunalnej, praktyke polegajaca na naduBywaniu pozycji dominujacej na rynku
udostepniania zasobów mieszkaniowych tej Gminy w Szczytnie w celu swiadczenia usług
telekomunikacyjnych poprzez odmowe wyraBenia zgody na udostepnienie zasobów
mieszkaniowych Gminy celem rozpoczecia prac instalacyjnych, co uniemoBliwia innym
przedsiebiorcom swiadczenie usługi stałego dostepu do Internetu mieszkancom ww.
zasobów mieszkaniowych i stwierdza sie zaniechanie jej stosowania z dniem 24 lutego
2012r.
II. Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pózn. zm.) oraz stosownie do art. 33
ust. 6 tej ustawy
- w imieniu Prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów –
nakłada sie na Gminie Miasta Szczytno - Zakład Gospodarki Komunalnej kare pienie8na
w wysokosci 9.632 zł (słownie: dziewiec tysiecy szescset trzydziesci dwa złote) za
naruszenie zakazu okreslonego w art. 9 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ww. ustawy. w zakresie opisanym w pkt I niniejszej decyzji, płatna do budBetu panstwa.